Jobb hos oss

Selskaper er preget av den nøkternhet, den offensive innstillingen og ambisjonen om å bli bransjen beste på service og etter markedstjenester som lå til grunn ved oppstarten. Ansatte i virksomheten føler stolthet over å jobbe her og jobber hver dag felles mot våre mål. Beslutningsveiene er korte og effektive og selskapet har mange svært dyktige medarbeidere. Hos oss føler du at du er med på å skape resultater.

Vi rekruttere stadig nye medarbeidere. Vi legger stor vekt på å legge forholdene til rette for at våre medarbeidere skal kunne utvikle seg videre enten du er nyansatt som lærling eller i en annen stilling hos oss.

Personvernerklæring for arbeidssøkende.

Vi har utarbeidet en egen personvernerklæring for deg som søker arbeid hos oss. Klikk her for å lese erklæringen.

Ledige stillinger

Mekaniker på Vinstra. Kontakt Jo Kjetil Sæther mob; +47 907 00 756

2 Mekanikere på Lillehammer. Kontakt Jo Kjetil Sæther mob; +47 907 00 756

Mekaniker til Verdal. Kontakt Hans Eirik Karlsen mob; +47 476 12 860

Plassansvarlig og mekaniker i Eide. Kontakt Ole Hveem mob; +47 905 30 152

Finner våre annonser på Finn: https://www.finn.no/job/fulltime/search.html?q=akershus%20traktor

Industrivegen 16
2069 Jessheim

Tlf: 63 94 85 80
Faks: 63 97 40 12