Pöttinger kort og skarpt

Pöttinger kort og skarpt

Lessevogner og presser med kort kuttet gras gir best fôrkvalitet.

Under grasslåtten vil enhver bonde søke etter den best mulige fôrkvaliteten for å øke sin inntjening. Pöttinger fokuserer også på dette, I sin utvikling og produksjon av utstyr og redskaper. En av de viktigste faktorene som har betydning for fôrkvaliteten, er den teoretiske kuttelengden. Det er her at lessevogner og rundballepresser scorer med sin korte kuttelengde.

På den ene siden, så medfører kort kuttet fôr en raskere pH-reduksjon. Dette reduserer risikoen for gjæring og har en positiv effekt på silofôrets stabilitet. På den annen side, så har dette en positiv effekt på dyrenes helse og ytelse.

Les hele artikkelen her, på engelsk.

Last ned POETTINGER_Short_chop_loaderwagon_IMPRESS_2019-04-15_EN_Nett.pdf

Industrivegen 16
2069 Jessheim

Sentralbord: 63 94 85 80
Faks: 63 97 40 12