Hønefoss

Åpningstider:
Mandag – fredag 08.00 – 16.00

Verkstedveien 2,
3516 Hønefoss


Telefon: 915 44 703 / 63 94 85 80

Salg

Kolbjørn Ruun Raaen
KRØDSHERAD, SIGDAL, FLÅ, NES, MODUM, JEVNAKER, RINGERIKE, HOLE
kolbjorn.raaen@akershustraktor.no
E-post
T: 99 50 61 64

Service

Knut Arild Moen
RESERVEDELER, HØNEFOSS
knut.arild.moen@akershustraktor.no
E-post
T: 91 54 47 03

Atle Renshusløkken
Verksmester
atle.renshoslokken@akershustraktor.no
E-post
T: 90 92 34 20

Dummybilde ansatt Akershus Traktor

Bjørn Aaserud
Mekaniker
T: 63 94 85 80

Espen Dahle
Mekaniker
T: 63 94 85 80

Benjamin Grøsland
Mekaniker
T: 63 94 85 80

Administrasjon

Per Ivar Hveem
SALGSSJEF SØR
per.ivar.hveem@akershustraktor.no
E-post
T: 91 84 64 55

Servicepartner

Dummybilde ansatt Akershus Traktor

Ål Traktor og Maskin
Haddingvegen 9 3570 Ål
stian@aaltraktor.no
E-post
T: 32 08 30 83 / 480 35 560

Dummybilde ansatt Akershus Traktor

Leif Erik Haug
Torsetvegen 236 3560 Hemsedal
leif.erik@lmb.as
E-post
T: 90 75 27 15