Vår miljøpolicy

Vi tar vårt miljøansvar på alvor og jobber målrettet med våre miljøtiltak. Det er viktig for oss at våre produkter og tjenester ikke skal bidra til unødig forurensning, og at våre kunder tilbys miljøvennlige alternativer så langt det er praktisk mulig.

Vårt fokus

Som en av Norges største forhandlere av landbruksmaskiner jobber vi med flere av markedets sterkeste merkevarer. Vi har selv ingen design, utvikling eller produksjon av produkter.

Vår påvirkning og miljøpolicy fokuserer derfor på:

 • Innkjøp
 • Logistikk og lager
 • Salg og sluttbruker
 • Sirkulær økonomi

Innkjøp

Vi jobber aktivt for å påvirke våre produsenter til å finne miljøvennlige løsninger. Både ved å spørre etter landbruksmaskiner og fritidskjøretøy med nullutslipps framdrift. Og ved å oppmuntre til bruk av gjenvinnbare komponenter.

 • Mål: Alle våre kjøp skal skje fra leverandører som kan framvise et godkjent miljøsertifikat (ISO 14001, EMAS, Miljøfyrtårn), samt framvise godkjente etiske retningslinjer (Code of conduct)
 • Indikatorer: Andel innkjøp i kroner fra leverandører med miljøsertifikat (ISO 14001, EMAS, Miljøfyrtårn) Andel innkjøp i kroner fra leverandører godkjente etiske retningslinjer (Code of conduct)

Logistikk og lager

Vi prioriterer transport med lavt utslipp og bruk av transportører som er miljøsertifisert. Ved å planlegge transport både til eget lager og ut til våre forhandlere og kunder reduserer vi utslipp.

 • Mål: Alle våre varetransporter med varer, inn og ut, skal skje med miljøsertifiserte transportører.
 • Indikatorer: Andel transport i kroner med miljøsertifiserte transportører (ISO 14001, EMAS, Miljøfyrtårn)

Salg og sluttbruker

Vi jobber aktivt for å økte salg av maskiner, kjøretøy og utstyr med nullutslipp og lavutslipp. Dette gjør vi ved å gi våre ansatte opplæring innen bærekraft for å kunne promotere de mest miljøvennlige alternativene. Og ved å gjøre miljøinformasjon om produktene lett tilgjengelig for våre kunder.

 • Mål: Vi skal påvirke kundene til å velge de mest miljøvennlige alternativene.
 • Indikatorer: Andel solgte enheter med lavutslipp/nullutslipp drift, målt innenfor de ulike brukssegmentene.

Sirkulær økonomi

Gjennom vårt distribusjonsnett og verksteder oppfordrer vi til ombruk og å prioritere vedlikehold og reparasjon fremfor bruk og kast. Vi jobber også mot våre leverandører for å få dem til å bruke mer gjenvinnbare materialer.

 • Mål: Vi skal ha en høyere kildesorteringsgrad enn snittet i bransjen
 • Indikatorer: Kildesorteringsgrad

Våre miljøsertifiseringer

Vi har vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2022 og kan vise til årlige innrapporteringer i Miljøfyrtårn.

Vi deltar også aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje ved å være medlem av Grønt Punkt Norge.

Grønt Punkt

Andre kunder har også sett på:

Høstkampanje med knallpriser
NYHET
Nyheter

Høstkampanje med knallpriser

Gjør et godt kjøp på redskaper hos Akershus Traktor nå! Vår høstkampanje som varer ut oktober, har meget gode priser på en rekke grasredskaper fra Kuhn og Pöttinger samt flere andre produkter. Klikk inn i kampanjeavisen med lenken nedenfor.

Kjøp i dag – betal senere
KAMPANJE
Kampanje

Kjøp i dag – betal senere

Akershus Traktor kan nå tilby inntil 6 måneders betalingsutsettelse på grasutstyr fra Kuhn og Pöttinger redskaper og gjelder for kontrakter inngått i august til oktober.

Se vår nye Kuhn produktkatalog
Nyheter

Se vår nye Kuhn produktkatalog

Kuhn produktkatalog for 2023 er nylig distribuert med Bondebladet. Her kan du se en digital versjon.

God sommer!
Nyheter

God sommer!

Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en god sommer og lykke til med grashøstingen for alle som skal ta hånd om det. Trenger du hjelp eller nytt utstyr kan vi levere.

Haugen Motor AS

Åpningstider: Man - fre 08.00 - 16.00.

Godkjent som Miljøfyrtårn
NYHET
Nyheter

Godkjent som Miljøfyrtårn

Akershus traktor avdeling Jessheim er nå sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette ble markert med kakeoverrekkelse på avdelingen denne uken da ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher i Ullensaker kom på besøk.