Vår miljøpolicy

Vi tar vårt miljøansvar på alvor og jobber målrettet med våre miljøtiltak. Det er viktig for oss at våre produkter og tjenester ikke skal bidra til unødig forurensning, og at våre kunder tilbys miljøvennlige alternativer så langt det er praktisk mulig.

Vårt fokus

Som en av Norges største forhandlere av landbruksmaskiner jobber vi med flere av markedets sterkeste merkevarer. Vi har selv ingen design, utvikling eller produksjon av produkter.

Vår påvirkning og miljøpolicy fokuserer derfor på:

 • Innkjøp
 • Logistikk og lager
 • Salg og sluttbruker
 • Sirkulær økonomi

Innkjøp

Vi jobber aktivt for å påvirke våre produsenter til å finne miljøvennlige løsninger. Både ved å spørre etter landbruksmaskiner og fritidskjøretøy med nullutslipps framdrift. Og ved å oppmuntre til bruk av gjenvinnbare komponenter.

 • Mål: Alle våre kjøp skal skje fra leverandører som kan framvise et godkjent miljøsertifikat (ISO 14001, EMAS, Miljøfyrtårn), samt framvise godkjente etiske retningslinjer (Code of conduct)
 • Indikatorer: Andel innkjøp i kroner fra leverandører med miljøsertifikat (ISO 14001, EMAS, Miljøfyrtårn) Andel innkjøp i kroner fra leverandører godkjente etiske retningslinjer (Code of conduct)

Logistikk og lager

Vi prioriterer transport med lavt utslipp og bruk av transportører som er miljøsertifisert. Ved å planlegge transport både til eget lager og ut til våre forhandlere og kunder reduserer vi utslipp.

 • Mål: Alle våre varetransporter med varer, inn og ut, skal skje med miljøsertifiserte transportører.
 • Indikatorer: Andel transport i kroner med miljøsertifiserte transportører (ISO 14001, EMAS, Miljøfyrtårn)

Salg og sluttbruker

Vi jobber aktivt for å økte salg av maskiner, kjøretøy og utstyr med nullutslipp og lavutslipp. Dette gjør vi ved å gi våre ansatte opplæring innen bærekraft for å kunne promotere de mest miljøvennlige alternativene. Og ved å gjøre miljøinformasjon om produktene lett tilgjengelig for våre kunder.

 • Mål: Vi skal påvirke kundene til å velge de mest miljøvennlige alternativene.
 • Indikatorer: Andel solgte enheter med lavutslipp/nullutslipp drift, målt innenfor de ulike brukssegmentene.

Sirkulær økonomi

Gjennom vårt distribusjonsnett og verksteder oppfordrer vi til ombruk og å prioritere vedlikehold og reparasjon fremfor bruk og kast. Vi jobber også mot våre leverandører for å få dem til å bruke mer gjenvinnbare materialer.

 • Mål: Vi skal ha en høyere kildesorteringsgrad enn snittet i bransjen
 • Indikatorer: Kildesorteringsgrad

Våre miljøsertifiseringer

Vi har vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2022 og kan vise til årlige innrapporteringer i Miljøfyrtårn.

Vi deltar også aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje ved å være medlem av Grønt Punkt Norge.

Grønt Punkt

Andre kunder har også sett på:

Vår-DM 2023 er ute
NYHET
Nyheter

Vår-DM 2023 er ute

Akershus Traktors vår-DM for 2023 er publisert og distribuert med Bondebladet. Her kan du lese den digitalt.

Vormstad

Åpningstider: Man - Fre 07.30 - 15.30

Ny Akershus Traktor avdeling i Rakkestad
NYHET
Nyheter

Ny Akershus Traktor avdeling i Rakkestad

Akershus Traktor har åpnet ny avdeling i Rakkestad. Firmaet har kjøpt den ledige Westrengeiendommen. Nå gleder vi oss til å fylle disse flotte lokalene med ny virksomhet, sier daglig leder Ole Hveem i Akershus Traktor.

Maskinsenteret Sunnfjord

Opningstider:
Mandag til Fredag 08.00 - 16.00
Laurdag stengt

Import
Avdelinger