Hydraulikkolje Agrol

Hydraulikkolje Mendo Longlife – Miljøvennlig

Mendo Longlife er en ny generasjon miljøvennlig hydraulikkolje basert på mettede estere. Produktet er beregnet for bruk i mobile og industrielle hydrauliske systemer. Den unike kombinasjonen av estere og tilsetningsstoffer gir Mendo Longlife usedvanlig lav slitasje og lang levetid for både olje og hydrauliske komponenter.

Bruksområde: Miljøegenskapene til Mendo Longlife gjør den spesielt egnet for arbeid i følsomme miljøer. Produktet anbefales for mobil hydraulikk i kjøretøy samt anleggs- og skogbruksmaskiner der det er foreskrevet en olje av typen SHS 32, 46 eller 68. I mange tilfeller kan oljen brukes i industrien.

Anbefalinger: SHS 46; SS155434 BV 32 miljøtilpasset; DIN 51524 del 2,3 HLP/HVLP; ISO 15380 HEES.

Hydraulikkolje Mendo G4 – Miljøvennlig

Mendo G4 er en serie med komplette hydrauliske oljer beregnet for bruk i mobile og industrielle hydrauliske systemer. De oppfyller de tekniske og miljømessige kravene som stilles i for eksempel skog- og anleggsteknisk sektor. Mendo G4 er lett biologisk nedbrytbar.

Bruksområde: Mendo G4 anbefales for mobil hydraulikk i kjøretøy-, anleggs- og skogbruksmaskiner der hydraulikkolje av SHS 32 og SHS 46 er foreskrevet. Produktets miljøegenskaper gjør det spesielt egnet for arbeid i sensitive miljøer.

Anbefalinger: SHS 32; SHS 32; SS155434 BV 32 miljøtilpasset; ISO 6743/4 HV; DIN 51524-3 HVLP; ISO 15380 HEES.
SHS 46: SHS 46; SS155434 BV 32 miljøtilpasset; ISO 6743/4 HV; DIN 51524-3 HVLP; ISO 15380 HEES.

Hydraulikkolje Hydraul Syntet

Hydraul Syntet er en hydraulikkolje av høy kvalitet basert på syntetiske basevæsker beregnet på hydrauliske
systemer i kjøretøyer, anlegg, landbruksmaskiner og skogsmaskiner. Produktet kan også brukes til stasjonær hydraulikk i industrien.

Bruksområde: For alle typer hydraulikksystemer der ekstra lang levetid, lavt drivstofforbruk og lite vedlikehold er
nødvendig.

Anbefalinger: ISS155434 AV 32 och 46; DIN 51524 HVLP; Vickers 35VQ-25.