Kjølevæske Agrol

Kjølevæske Extrem

Kylarvätska Extrem er en kjølevæske med ny teknologi designet for moderne kjølesystemer i komprimerte motorer. Kan erstatte Super, OAT og OAT Plus i bytte. Det er en P-Si-OAT som er basert på en OAT-glykol med tilsatte fosfater og silikater for ytterligere forbedret korrosjon og kavitasjonsbeskyttelse. Har en forbedret fargestabilisator som forhindrer nedbrytning av pigment. Unngår kavitasjonsproblem. Best effekt oppnås med en blanding av 50% kjølevæske og 50% vann. Produktet er grønt.

Fordeler:

  • Optimalisert og tilpasset for moderne komprimerte systemer.
  • Gir stabilitet ved høye temperaturer og varme steder.
  • Flux tolerant – håndterer fluksmidler og motvirker utfellinger.
  • Skadelige CMR-stoffer (kreftfremkallende, mutasjon eller reproduktive lidelser) utfases.


Anbefalinger: G64; ASTM D3306, D4985, D6210, D7583; SAE J1034; ÖNROM V 5123; CUNA NC 956-16; PN-C40007:2000; AS 2108-2004; JIS K 2234:2006; SANS 1251:2005; GB 29743-2013; BS 6580:2010; Volvo PV/Cars.

Kjølevæske OAT PLUS konsentrert

Beskrivelse Kylarvätska OAT PLUS er en såkalt Si-OAT kjølevæske, en moderne kjølevæske av long-life type med silisiumtilsetningsstoff som effektivt beskytter kjølesystemet i alle forbrenningsmotorer, bensin eller diesel, mot
korrosjon og frostskader. Gir effektiv korrosjonsbeskyttelse, spesielt for lettmetallkompositter. Har en veldig lang levetid som tillater lange utskiftningsintervaller i motorene der dette anbefales. Gir også effektiv og langvarig beskyttelse mot frost, kalkavleiringer og overoppheting. Produktet er rødt.

Bruksområde: som frysing- og korrosjonbeskyttelsesvæske for nesten alle kjølesystemer i forbrenningsmotorer i en blanding av 50% kjølevæske og 50% vann. Produktet kan blandes med vanlig tappevann av god kvalitet, men bør ikke blandes med vann som er ekstra hardt (> 20 ° dGH). Oppfyller kravene G12 ++, TL774G og G40.

Anbefalinger: G12+ +, G40; MAN (built as from 12/2011); MAN 324 Typ Si-OAT; VW/Audi TL774G; Bentley TL774G; Seat TL774G; Skoda TL774G; Bugatti TL774G; Lamborghini TL774G; Cummins CES 14603; Mercedes-Benz (Truck

Kjølevæske CLASSIC konsentrert

Beskrivelse Classic er en kjølevæske som effektivt beskytter kjølesystemet i alle forbrenningsmotorer, bensin eller diesel, mot korrosjon, frost og kavitasjon. Produktet er blått.

Bruksområde: Kjølevæske Classic anbefales for frost- og korrosjonsbeskyttelse til alle kjølesystemer
i forbrenningsmotorer. Kjølevæske Classic skal bare brukes til systemer som er fylt med Classic eller tilsvarende. Best effekt oppnås med en blanding av 50 % kjølevæske og 50 % vann.

Anbefalinger: BS 6580 (2010); ASTM D3306; SAE J1034.

Kjølevæske MPG ferdigblandet – Helse- og miljøvennlig

Beskrivelse Kjølevæske MPG er en moderne, helse- og miljøvennlig kjølevæske som effektivt beskytter kjølesystemet i forbrenningsmotorer, bensin eller diesel, mot korrosjon, frost og kavitasjon. Propylenbasert. Produktet er grønt.

Bruksområde: Kjølevæske MPG anbefales for frost- og korrosjonsbeskyttelse til kjølesystem i forbrenningsmotorer. Frostbeskyttelsen ned til -35 °C. Ferdigblandet: Blandingsforhold 50% kjølevæske, 50 % vann.

Anbefalinger: ASTM 4985, 3306; BS 6580; Klassifisert som “Ikke farlig”.