Rundballespyd Underhaug

Rundballespyd enkel fjerning av plast og nett – kan også brukes som vanlig rundballegriper

Underhaug dobbel rundballespyd er konstruert for å transportere 2 rundballer opp til 1800 mm i diameter

Yttermål på selve rammen er på 2540 mm, og redskapet er da innenfor målene i veitrafikkloven som krever en maks. hastighet på 30 km/t over 2550mm. Rammen er utstyrt med 3-punkt feste og 6 stk. Tindene er montert i fastsveiste hylser, og tindene kan med enkle grep tas av enkeltvis. Tindene er plassert slik at det også kan transporteres 2 rundballer med 1200mm størrelse. Ved transport av slike rundballer skal det være tilstrekkelig at 2 tinder er i inngrep på rundballen, selv ved tunge grasballer. Rundballen kan da i tillegg også hvile på den tredje tinden som ikke er i inngrep, dersom disse ikke er tatt av. Tar man av de øvre tindene, så kan redskapet også fungere greit som dobbel pallegaffel.

Rundballespyd enkel fjerning av plast og nett – kan også brukes som vanlig rundballegriper

Silastrip rundballespyd har 3 standard tinder. En øvre og to nedre. I tillegg er den utstyrt med en hydraulisk arm på toppen som står normalt åpen i øvre stilling. Denne armen aktiveres/deaktiveres ved hjelp av hydraulikk.

Spesifikasjoner

Kjøring

De bevegelige armene settes i indre stilling. Sikt inn det øvre spydet så høyt som mulig på ballen. Ballen kjøres deretter ”innom” den stasjonære kniven for kutting. Kjør videre til der ballen skal ”sprenges” og utfores. Når man begynner å ”sprenge” ballen vil den øvre armen straks gå ned mot det øvre spydet og klemme fast plast og nett. Frigjøring av plast/nett gjøres ved at armene kjøres til indre posisjon og den hydrauliske topparmen vil da åpne seg og plasten faller av.

Kombiløsning

Rundballespyd kan også brukes som vanlig hydraulisk rundballespyd med rulle-tinder. Omstilling til rundballegriper er gjort på få minutter ved at man trer inn rulltinder på de 2 nedre tindene og sikrer med en skrue. Den vannrette kniven mellom tindene vippes opp og låses. Den øvre tinden demonteres og den hydrauliske topparm vippes opp i en loddrett stilling og låses. Deretter kan rundballespydet brukes til vanlig rundballekjøring

ModellRundballespyd enkel UM-7850Rundballespyd dobbel 11400
Vekt210 kg160 kg
Lengde1500 mm
Høyde700 mm
Gripearmlengde1200 mm
Maks ballevekt2 x 1100 kg
Maks ball diameter1200 mm
Total bredde2540 mm