Storsekkløft Quicke

Enkel og pålitelig produktivitet med storsekkløft til traktor.

Den nye komplette sortimentet av traktor storsekkløft tilbyr en modellstørrelse for alle tenkelige scenarier med håndtering av store sekker. De er tre forskjellige modeller: en sekk, to sekker og tre sekker. Traktor storsekkløft til en sekk kan løfte 1000 kg og har en ny ramme som er designet for å passe til flere forskjellige typer skrudde kroker. Skrudde kroker gir fleksibilitet i fremtiden hvis det materialhåndtereren skiftes. Kroken peker litt mot venstre slik at brukeren av traktoren kan se kroken bedre.

Det er mulig å utvide løftearmen til 51 cm i trinn på 17 cm. Løftearmene er plassert 85 cm fra hverandre slik at vanlige sekker kan henges tett sammen uten at det kreves noen justering for å presse sekkene tett sammen. Bakrammen bruker et robust 80 x 80 skrudd krokgrensesnitt for traktor, hjullastere og store teleskoplastere.

ModellBreddeMin. høyde Maks høyde Vekt Maks last per arm
Storsekkløft, en sekk127 cm164 cm164 cm79 kg1000 kg
Storsekkløft, to sekker213 cm168 cm221 cm177 kg1500 kg
Storsekkløft, tre sekker278 cm168 cm221 cm269 kg1500 kg
*Varierer avhengig av maskin og redskap