Vedmaskin Hakki Pilke 38 Pro

Vedmaskinen Hakki Pilke 38 gir deg enestående effektivitet under vedbehandling. En enkel, ergonomisk og effektiv HakkiCut™-kappekontroll lar deg sage med et enkelt trykk på en joystick-knapp.

Under kapping blir senkehastigheten tilsagsverdet automatisk tilpasset etter motstanden, hvilket sikrer en effektivog rask prosess. Med en kløyvekraft på 10 t, kan 38 Pro kløyve selv det hardesteav tre, og oppnår en kløyvesyklus på maksimum 3 sekunder.

I 38 Pro vedmaskinen, fungerer den automatiske AC10-kjedestrammeren mekanisk. Det patenterte AC10-systemet opprettholder kjeden sin optimale stramming, hvilket bedrer effektiviteten til sageprosesssen, og gir en betydelig økning i levetiden til kjedet og sverdet. I tillegg til saging og kapping, brukes joysticken til å justere høyden på kløyvekniven og styre innmaterbeltet. Vedmaskin 38 Pro bruker det velkjente rensende Hakki Pilke-utmatingstransportbåndet, som separerer rester fra ved uten ekstra tilbehør. Som en ny funksjon, har maskinen også en kontrollventil for utmatingstransportbåndet – den kan brukes til stoppe eller sette transportbeltet i revers etter behov.

Spesifikasjoner
 • Nytt brukergrensesnitt
 • Elektrisk kontroll av kapping og kløyving
 • Massevis av kraft
 • Ingen V-belter
Standardutstyr
 • Serietilkoblingssett og -ventil for innmating
 • Tilbehørsventil
 • Hydraulisk innmatingstransportbånd
 • Sikkerhetsdeksel
 • AC10 Automatisk kjedestrammer (mekanisk)
 • HakkiCut™ kappekontroll
 • Automatisk optimalisert kappehastighet
 • Automatisk kjedesmøring
 • Justering av hydraulisk kløyvekniv
 • Automatisk akselrasjonsventil
 • Dreiing av utmatingstransportbånd
 • Hastighetskontroll og revers for utmating transportbånd
 • Rengjøring av utmatingstransporbåndet
 • Verktøyboks
ModellVedmaskin Hakki Pilke 38 Pro
Maks stokkediameter 38 cm
Maks stokkelengde60 cm
Sagsverd 16»
Kløyvekraft 10,0 tonn
Kløyvekniv 2/4-veis
Utmatingstransportbånd lengde4,00 m
Lengde på innmatingstransportbånd 2,20 m