Finansiering

Vi kan hjelpe deg med finansiering gjennom vår samarbeidspartner SG finans. Vi tar oss av hele prosessen fra søknad om lån/leasing til håndtering av dokumenter og oppgjør. Akershus Traktor ønsker å tilby våre kunder finansiering som en del av vårt totaltilbud som leverandør av kapitalvarer.

Hvorfor velge leasing?

Det er flere årsaker til at mange innen landbruksnæringen velger leasing:

  • Du reduserer ikke andre lånemuligheter ved å måtte pantsette øvrige aktiva på gården. Vi tar kun sikkerhet i utstyret som leases.
  • Inntil 100% finansiering.
  • Leasingleien er skattemessig fradragsberettiget.
  • Det er en fleksibel finansieringsform hvor innbetalingene kan tilpasses sesongmessige variasjoner i inntektene.
  • Kan benyttes ved samdrift. Flere gårdbrukere kan gå sammen om en leasingavtale.
  • Du kan lease både nytt og brukt utstyr.


Les mer om SG Finans her