Aspen 2 bensin

Drivstoff for luftavkjølte totaktsmotorer – Aspen bensin

Aspen 2 er en alkylatbensin som selges ferdigblandet med to prosent av Aspens helsyntetiske totaktsolje. Aspen 2 bensin kan brukes til ulike typer luftavkjølte totaktsmotorer. Slike motorer finner du for eksempel i motorsag, gresstrimmer, påhengsmotor, hoppetusse, kappmaskin, hekksaks og moped.

Dette drivstoffet er utviklet i tett samarbeid med profesjonelle brukere. Arbeidet har ført til et drivstoff som gir minst mulig miljøpåvirkning og et betydelig bedre arbeidsmiljø for brukeren.

Aspen 2 bensin er stort sett fritt for skadelige stoffer som benzen og andre aromater. I tillegg til å gi bedre arbeidsmiljø for brukeren og minimere skadelige utslipp, holdes motoren renere. Det rene drivstoffet minimerer kullrester og avleiringer på motorens deler, noe som gir en jevnere og mer effektiv drift. Det blir lettere å starte motoren, og i tillegg tåler drivstoffet å lagres i lang tid.

Er du usikker på om motoren din er en totakts- eller firetaktsmotor? Se om den har et sted hvor du kan fylle på olje, eller kanskje en peilepinne. I så fall er det en firetaktsmotor.

Andre kunder har også sett på:

Aspen 4 bensin kanne står på gressAspen 4 bensin kanne står på gress
Olje og bensin

Aspen 4 bensin

Drivstoff for ulike typer firetaktsmotorer - Aspen bensin

Trasmisjonsolje_olje_traktor_agrol (1)Trasmisjonsolje_olje_traktor_agrol (1)
Olje og bensin
Hydraulikkolje Agrol
Olje og bensin
Motorolje Agrol
Olje og bensin
Sagkjedeolje Agrol
Olje og bensin
Kjølevæske Agrol
Olje og bensin